Blåmann

Blåmann er en avdeling med totalt 18 barn i alderen 3-6 år. Vår base er på loftet i barnehagebygget.

Vi som jobber på Blåmann er pedagogisk leder Ingvild Kristiansen, barne og ungdomsarbeider Torunn Martinsen, støttepedagog Jill-Heidi Antonsen og barne og ungdomsarbeider Tom Kristian Jonassen. Dette året har vi lærling Morgan Olsen fra barne og ungdomsarbeider faget.

Lavvodager og andre turer
Hver tirsdag er de eldste barna sammen i lavvoene i Løkåsfjæra. På høsten går de "5 på topp" og har store temaer som trafikk og brannvern. Etter jul starter de opp med vennskapsgrupper og førskolerelaterte aktiviteter. Torsdag har hele gruppa levering og henting i lavvoen. Den dagen legger vi opp til lek, uteliv og friluftsaktiviteter. Ellers går vi på turer i skog og mark og har en egen gapahuk som vi besøker av og til. Vi benytter oss av nærmiljøet og vi drar på byturer. Der besøkes Polaria, Tromsø Museum og Vitensentret. 

Aldershomogen klubb
Fra oktober har vi hver tirsdag klubber på tvers av alle avdelingene i barnehagen. Barna inndeles etter alder og får leke og gjøre aktiviteter sammen med de som er på samme alder. Museklubben er for de barna som er født i 2012, Ole Brumm er for de som er født i 2011 og Tusseklubben er de største barna, de som er født i 2010.

Språkstimulering og lekegrupper
Vi fokuserer mye på språkstimulering og jobber med Snakkepakken som metode. Vi bruker bøker, bilder og figurer i samlinger. Vi forteller eventyr i form av bordteater og vi deler barna inn i mindre grupper på tvers av alder og med tanke på vennskap. Barna er selv medvirkende og aktiv i oppleggene. Vi har leseregistrering på avdelinga og vi besøker Biblioteket jevnlig. En gang i måneden har vi besøk av bokbussen og da skiftes bøkene ut i bokkassen.

I tillegg til dette har barnehagen faste månedlige temaer som vi jobber med, og vår friluftsprofil. Mer om dette er å lese i årsplan for barnehagen.