Hollenderen

Hollenderen er tilrettelagt barn i alderen 1-2 år. I barnehageåret 2017/2018 er vi 4 gutter og 6 jenter på avdelingen. Vi satser mye på trygghet, omsorg, lek, humor og glede i hverdagen, da vi vet hvor viktig det er for barnas utvikling spesielt i denne alderen.

I likhet med alle de andre avdelingene i Tusseladden er også Hollenderen oppkalt etter et fjell på Kvaløya. Hollenderen ligger 1017 meter over havet.

Ansatte
Kjell Tore Kampevoll er pedagogisk leder på Hollenderen. Med seg har han barnehagelærer Katrine Johansen, og barne- og ungdomsarbeider Camilla Pettersen. Barne- og ungdomsarbeider Morgan Olsen vil bytte på å være hos oss på Hollenderen og på Blåmann.

Turdager
Vi har ingen faste turdager dette året for hele gruppa,men går turer i nærmiljøet. I løpet av våren vil vi ha faste turer til Løkåsfjæra så barna blir godt kjent der. 

Base på sørsiden av barnehagen
Hollenderen og Kjølen bruker hele førsteetasje sammen, men har ulike baser. Vi har base på sørsiden av barnehagen som er innredet med tanke på hva det er en 1-2 åring har behov for.

Vi kommer til å ha organiserte aktiviteter i hverdagen fokusert på sang og musikk, eventyr, vannlek skapende aktivitere, IKT og matlaging..

Månedens farge og sang
Hver måned har vi en farge og sang/dikt i fokus. Vi bruker primærfargene blå, rød og gul. Farge/sang/dikt er knyttet opp mot tema, og vi har en egen grovplan vi følger.