Trehørningen

Trehørningen er en uteavdeling med 12 barn i alderen 3-4år

  • Pedagogisk leder: Knut Erik Opland
  • Barne- og ungdomsarbeider: Torunn Martinsen
  • Barne- og ungdomsarbeider: Sanna K. Saarelainen

    Base: Løkåsfjæra og Trehørning-lavvo. Kjelleren på onsdager.

Utedager
Fire dager i uken har vi levering og henting i Løkåsfjæra der vi har lavvoer og naturlekeplass. Fjæra og nærmiljøet bruker vi året rundt, og vi legger vekt på å bruke naturen rundt oss gjennom alle fire årstider. Det å gi barna erfaringer med å være ute i all slags vær og bruke materialet som naturen gir oss er en viktig del av hverdagen vår. Vi skaper ting av naturmaterialer, vi høster bær og dyrker egne grønnsaker og vi lager mat ute.

"Innedag"
Onsdagerhar vi levering og henting oppe i barnehagen. Onsdagen er vi i underetasjen på barnehagehuset  Da deler vi oss opp i mindre grupper og jobber med ulike tema. Vi bruker digitale verktøy til pedagogiske aktiviteter, vi lager mat, utfolder oss på kunstrommet, dramarommet og plaskerommet. I tillegg er vi en del ute på lekeplassen. Vi bruker mye bilder til å evaluere arbeidet sammen med barna og lage dokumentasjoner.

Mål for barnehageåret
Trehørningens mål for dette barnehageåret er "vennskap, sosial kompetanse og språk”.  Vi har fokus på lek, og hjelper barna inn i lek ved å være aktiv deltagende. Gjennom samlingsstunder og samtaler tar barna del i planleggingen og alle blir hørt og får komme med innspill. Vi bruker "samlingsdukker" for at hver og en av barna skal føle seg sett og hørt i løpet av dagen. Barn og voksne skal sammen bidra til å skape et godt miljø der handlinger, tanker og meninger blir tatt vare på. De aktive voksne skal hjelpe barna til å utvikle sosiale ferdigheter gjennom aktiviteter og lek i hverdagen.

Rammeplanen og de syv fagområdene, har fokus på emnene danning og barns medbestemmelse. Dette er emner som er innebygd i hverdagen og i rutinene hos oss og som vi tar med oss i arbeidet med å skape et godt miljø for barn og voksne.