Planleggingsdager

Tusseladden friluftsbarnehage har 6 planleggingsdager hvert år. Da er barnehagen stengt. Her finner du en oversikt over planleggingsdagene dette barnehageåret

Planleggingsdager er viktige dager for å kunne samkjøre og utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Med 6 avdelinger og 30 medarbeidere er det ikke mulig å få dette til uten å stenge noen dager. Vi tror planlegging og kursdager er viktige verktøy for å sikre kompetansen og beholde kvaliteten på det arbeidet som gjøres i barnehagen.

Planleggingsdager barnehageåret 2017/2018:
  • torsdag 05. og fredag 6. oktober
  • mandag 20. november
  • tirsdag   02. januar
  • fredag   16. mars
  • fredag   11. mai