Rautind

2-3 års-avdeling

Rautind er i barnehageåret 2017-2018 en 2-3 års-avdeling med 16 barn. 12 Barn født i 2014 og 4 barn er født i 2015. Det er 4 ansatte som jobber på avdelingen;

Pedagogisk leder: Ole Martin Kanck

Barnehagelærer: Morten Beck

Barne og ungdomsarbeider: Elisabeth Eriksen og Henriette Richardsen

Vår hovedbase er i kjelleren på barnehagehuset i Slettavegen, med inngang på nordsiden av huset. På onsdager og torsdager har vi base i lavvoene i Løkåsfjæra.

Vi har fokus på vennskap, lek, gode rutiner og forskjellige tema gjennom hele året. Avdelingen på huset er lokalisert nært kunstrommet, der det er en aktivitør som som har prosjeker sammen med barna.